diumenge, 3 d’abril de 2016

Economia domèstica


Heu pensat mai les despeses que suposa una casa, la vida diària d'una família? Sabeu quant pagueu de llum? De gas? D'escola?

Us proposarem una sèrie d'activitats on treballant en grups reduïts descobrireu com funciona una casa des del punt de vista econòmic.


Per començar ......

ACTIVITAT 1: Abans d'utilitzar la informació que us adjuntem, feu una llista de les despeses que vosaltres coneixeu que té una família.

Un cop feta aquesta llista començarem a treballar amb les dades que us aportem: rebuts, factures, nòmines.....ACTIVITAT 2. Heu de construir una taula amb les següents columnes: Empresa - Concepte i descripció - Entrada/Sortida - Periodicitat - Quantitat. És obligatori treballar amb els 20 registres. Però són les úniques despeses? N'hi ha a casa vostra que no han estat compatibilitzades. Les podeu incloure a la vostre taula de registres, però NO les utilitzareu per les activitats posteriors. (Podeu investigar preguntant als vostres pares i mares).

Feu primer un esborrany, i posteriorment construïu la taula amb un processador de textos.

ACTIVITAT 3. Amb totes aquestes 20 dades elaborareu una taula anual d'entrades i despeses. Per fer-ho utilitzareu un full de càlcul.

Un full de càlcul per les despeses:
FILES: Concepte, de gener a desembre i una columna total i les despeses i un total.
IDEM per les entrades.

Pista important: Aquesta parella tenen dos fills que van a la mateixa escola i es queden a dinar. El fill petit fa extraescolars dos dies.

ACTIVITAT 4. Utilitzant el full de càlcul, realitzarem les següents sumes:

a. Suma anual de cada concepte. (Exemple: Quant es paga anualment d'electricitat?)
b. Suma total de despeses mensuals. Suma total d'entrades mensuals.
c. Balanç mensuals d'entrades i sortides
d. Percentatge de cada concepte respecte el total (feu servir les dades anuals)

ACTIVITAT 5. Copieu les dades de percentatges en un nou full del full de càlcul. Definirem un diagrama de sectors amb els percentatges de les sortides i un diagrama de sectors amb el de les entrades.

IM1 - IM2 - IM3 - IM4 - IM5 - IM6 - IM7 - IM8 - IM9 - IM10 - IM11 - IM12 - IM13 - IM14 - IM15 - IM16 - IM17 - IM18 - IM19 - IM20

dilluns, 24 de novembre de 2014